Sunday, 1 February 2015

An Triail le Máíre Ní Ghráda

Readers who only speak English: don't worry. There's a translation at the bottom of the post, or you can come back tomorrow or look through my archives for every other post which is solely in English. 

Níl mo chuid Gaeilge foirfe.

Baineann an dráma "An Triail" le Mairéad Ní Ghráda le Máire, cailín óg a thiteann i ngrá le máistir scoile. Tá orm stáidéar a dhéanamh air, ach den chéad uair ba mhaith liom é a phlé anseo.

Is scéal tragóideach é seo, ach is breá liom é. Is duine soineanta agus saonta í Máire, duine nach dtéann amach ag rince go minic de dheasca ar a máthair dian. Lá amháin, áfach, tá cead aici dul go dtí rince atá ar siúl san scoile mar tá an sagart agus a deartháir ann. 

Ag an rince, buaileann Máire le Pádraig. Is máistir scoile é Pádraig, a bhfuil go leor ro-shean do Mháire. Ach mheallann sé í le focail plamásach; labhráionn sé cosúil le file, agus i gcuid tamall gearr tá Máire faoi dhraíocht aige. 

Tosáionn siad ag buaileadh níos minice. Tá Máire fíor i ngrá anois, ach deir Pádraig go bhfuil uirthi é a choimeád faoi rún. Tá bhean chéile aige ag an am a bhfuil tinn i gcónai, agus tá sé midhílis di. Tá Máire dílis do Phádraig, agus amaideach. Níl a fhios aici go cuma sé fuithí. Go tobann, tá sí ag iompar agus í fos mar déagóir. 

Nuair atá fhios ag a máthair, tá sí fearg. Deir a matháir nach bhfuil cailín Críostuíl maith í ar bith. Imíonn Máire an teach go luath. 

Caithfidh sí aire a chur uirthi féin. Mar sin, oibríonn sí ina seirbhíseach do bhean le páistí. Ní labhraíonn sí an firinne; insíonn sí don bhean go bhfuil sí ina baintreach. Nuair a fhaigheann an bean amach go bhfuil sí ag iompar, tagann Oibrí Soisíalta. Tugann an Oibrí Sóisialta í go dtí Teach Tearmann, áit ina gcaithfidh sí obair an t-am ar fad. Nuair a bhreitheann an leanbh, Pádraigín, ba chóir di í a thabhair don altramái ach ní dhéaneann sí é sin mar tá sí an-ghrámhar lena h-iníon beag. 

Oibríonn sí in áit eile ar fad tamaill, ach nuair a thiteann a teach anuas bhogann sí isteach le Mailí lena h-iníon. Is Mailí cairde Máire ón dTeach Tearmann. D'éalaigh an bheirt acu, agus anois is stríopach í Mailí. Fós, is gá le Máire teach agus mar sin téann sí le Mailí.

Lá amháin, tarlaíonn rud iontach. Tagann Pádraig! Ceapann Máire go bhfuil sé ar ais dí. Tá sásta uirthi nuair a faigheann a bhean chéile bás mar ceapann sí go bhfuil siad ábalta phósadh anois. Ach foghlaim sí go bhfuil sé pósta anois le múinteoir. Níos measa, tá sé anseo do Mháilí, atá ina stríopach.

Níl Máire ábalta é a dhéanamh níos mó, agus mharáionn sí a leanbh tar éis a ceann a chur san oigheann. Ansin, cuireann sí lámh ina báis féin. 

Ag an reilig, tá sé soiléir go bhfuil sí tréigthe ag beagnach gach duine. Is í Mailí amháin cairde fíor. 

Is breá liom an dráma seo mar tá sé suimiúl. Tá sé an scéal suimiúl i nGaeilge amháin a bhfuil léite agam. 


-------

The drama "An Triail" by Mairéad Ní Ghráda deals with Máire, a young girl who falls in love with a schoolmaster. i have to study it, but first I want to discuss it here.

This is a tragic story, but I love it. Máire is an innocent, naive person who doesn't often go to dances because of her strict mother. One day, however, she's allowed go to a dance on in school because the priest and her brother will be there. 

At the dance, Máire meets Pádraig. Pádraig is a schoolmaster, who is well too old for Máire. He woos her with plomossing words; he speaks like a poet, and soon Máire is under his spell. 

They start meeting more often. Máire is truly in love now, but Pádraig says they must keep it secret. He has a wife at the time who is always sick, and he is unfaithful to her. Máire is loyal to Pádraig, and foolish. She doesn't know he doesn't care about her. Suddenly, she's pregnant while still a teenager.

When her mother finds out, she's angry. Her mother says that she's not a good Christian girl at all. Máire leaves the house soon after that.

She has to look after herself. Because of that, she works as a servant for a woman with children. She doesn't tell the truth; she tells the woman that she is a widow. When the woman finds out she's pregnant, a social worker comes. The social worker takes her to a Laundry, where she has to work all the time. When the baby, Pádraigín (little Pádraig) is born, she should give her to foster parents but she doesn't because she really loves her little daughter. 

She works somewhere else for a while, but when her house falls down she moves in with Molly with her daughter. Molly is a friend of Máire's from the Laundry. They both escaped, and now Molly is a prostitute. Still, Máire needs a house and so she goes with Molly.

One day, something amazing happens. Pádraig comes! Máíre thinks he's come back for her. She is happy when his wife dies because she thinks they will be able to marry now. But she learns that he has married again, to a teacher. Worse still, he's here for Molly, the prostitute. 

Máire can't do it anymore, and she kills her baby after putting its head in the over. Then she commits suicide. 

At the graveyard, it's clear that she has been abandoned by nearly everyone. Only Molly is a true friend. 

I love this drama because it's interesting. It's the only interesting Irish story I've ever read. 

No comments:

Post a Comment